top of page
Health and Medical News, health technolo

Nyheter

Covid19 pandemi

Oppdatert 30.08.20:

På grunn av korona/covid19 pandemien, så skal INGEN møte på legesenteret uten å ha gjort en avtale pr telefon eller melding.

Det er mange eldre og kronisk syke som besøker oss daglig, og disse er i faresonen for å bli alvorlig syke av koronavirus.

Derfor -

1) INGEN med forkjølelsesymptomer (feber, sår hals, hoste eller tungpusthet) skal møte hos oss uten at dette er avtalt på forhånd.

2) Har du eller andre i din omgangskrets mistenkt koronasmitte - så må du IKKE oppsøke legesenteret.

3) Ingen som har vært i områder med vedvarende smitte/karantene/isolasjon skal møte på legekontoret.

Vi ber deg innstendig om å respektere disse retningslinjene.

Du finner med informasjon om koronaviruset på

https://helsenorge.no/sykdom/infeksjon-og-betennelse/coronavirus

Du kan også ringe informasjonstelefon for koronasmitte på telefon 815 55 015.

Du kan også ringe legevakt utenfor fastlegekontorets åpningstid på telefon 116117

Nyheter: Services
bottom of page